Szczegoły lokalu: S5M2

Status: lokal sprzedany

Koncepcje układu funkcjonalno-przestrzennego poddasza