Szczegoły lokalu: S6M2

Status: lokal sprzedany

Koncepcje układu funkcjonalno-przestrzennego poddasza